Ðóññêàÿ âåðñèÿ  English version 
intersteno.ru 
Documents
Competition
Contacts

   Home
      News

   Documents

   Competition
 »   Internet competition

   Congress
      1887 ‑ 1937
      1955 ‑ 2009
      INTERSTENO 2007
      INTERSTENO 2009
      INTERSTENO 2011
      INTERSTENO 2013
      INTERSTENO 2015

   Processing
      Shorthand
      Stenomask (voice)
      Stenotype
      Keyboard

   Contacts

 

From 11th  of April till 2nd of May 2016 
the International Federation INTERSTENO
will hold XIV on-line keyboarding competition
From 9th  of March till 11th of May 2015 
the International Federation INTERSTENO
held XIII on-line keyboarding competition
 Name and
surname
PlaceStrokes
per minute
Total
strokes
Errors%
err.
Points
1. Ilya
 Znamensky
21-99
12/225
5615 61210.0185 562
2. Igor
 Gagin
21-99
13/225
5935 93480.1355 534
3. Mikhail
 Znamensky
21-99
19/225
5415 41930.0555 269
4. Sergey
 Yugay
21-99
26/225
5475 47790.1645 027
5. Oleg
 Omelchenko
21-99
35/225
5085 08530.0594 935
6. Vasily
 Pekhov
21-99
41/225
5065 06060.1194 760
7. Stanislav
 Yagunov
17-20
25/833
4794 79490.1884 344
8. Artem
 Yagunov
13-16
12/310
4474 47480.1794 074
9. Maria
 Nefedova
21-99
68/225
4414 41070.1594 060
10. Andrey
 Nefedov
13-16
25/310
3853 65710.0273 607
11. Mikhail
 Kamenev
21-99
98/225
4224 228130.3073 578
12. Aleksandr
 Besedin
21-99
103/225
3543 54810.0283 498
13. Aleksandr
 Kotlyarov
21-99
2142 14360.280 0
14. Oleg
 Efimenko
21-99
2352 35460.255 0

Multilingual competition
 NameStrokes
per min.
Total
Êîë-âî
errors
%
err.
PointsLanguage
1.  Sergey
 Yugay

 21-99
7/107 
----56 74716
5475 47790.1645 027 RU
4714 71630.0644 566 EN
4114 11520.0494 015 IT
4034 03320.0503 933 ES
3833 83630.0783 686 FR
3773 77030.0803 620 DE
3813 81650.1313 566 NL
3843 84160.1563 541 RO
3753 75950.1333 509 PT
3423 42620.0583 326 FI
3433 43940.1163 239 HR
3383 38940.1183 189 TR
3223 22120.0623 121 SK
3203 20350.1562 953 CZ
3133 13740.1282 937 PL
2862 86970.2442 519 HU
2.  Maria
 Nefedova

 21-99
13/107 
----52 48616
4484 48760.1344 187 EN
4414 41070.1594 060 RU
3883 88040.1033 680 IT
3993 99870.1753 648 ES
3683 68310.0273 633 FR
3813 81250.1313 562 DE
3523 52310.0283 473 PT
3923 92290.2293 472 NL
3423 42640.1173 226 HR
3393 39640.1183 196 FI
3463 46860.1733 168 RO
2962 96720.0672 867 PL
3163 16360.1902 863 TR
2842 84140.1412 641 SK
2682 88540.1492 485 CZ
2572 57550.1942 325 HU
3.  Artem
 Yagunov

 13-16
4/69 
----50 53516
4484 48770.1564 137 EN
4474 47480.1794 074 RU
3963 96970.1763 619 ES
3803 80570.1843 455 FR
3733 73660.1613 436 IT
3553 55650.1413 306 HR
3313 31010.0303 260 RO
3463 46650.1443 216 FI
3933 933170.4323 083 PT
3743 740150.4012 990 NL
3153 15740.1272 957 TR
3563 568130.3642 918 DE
3123 128100.3202 628 SK
2962 96970.2362 619 PL
2962 96170.2362 611 CZ
2922 926140.4782 226 HU
4.  Oleg
 Omelchenko

 21-99
28/107 
----29 1627
5505 505100.1825 005 EN
5085 08530.0594 935 RU
4614 618100.2174 118 NL
4344 34570.1613 995 FR
4614 611130.2823 961 ES
4224 227120.2843 627 DE
4024 021100.2493 521 IT
5.  Vasily
 Pekhov

 21-99
48/107 
----14 7056
5065 06060.1194 760 RU
3213 21330.0933 063 EN
2862 86070.2452 510 IT
2832 83690.3172 836 DE
2482 486100.4021 986 FR
2362 36030.127 NL
6.  Stanislav
 Yagunov

 17-20
33/228 
----14 2394
4794 79490.1884 344 RU
4314 318160.3713 518 EN
3533 53550.1413 285 NL
3643 642110.3023 092 IT
7.  Mikhail
 Znamensky

 21-99
64/107 
----9 8642
5415 41930.0555 269 RU
4644 64510.0224 595 EN
8.  Ilya
 Znamensky

 21-99
67/107 
----9 1492
5615 61210.0185 562 RU
4134 137110.2663 587 EN
9.  Aleksandr
 Besedin

 21-99
88/107 
----6 1982
3543 54810.0283 498 RU
2902 90040.1382 700 EN
From 9th Marth till 11th May 2015 
the International Federation INTERSTENO
hold XIII on-line keyboarding competition
List the Registred participants:
  Name Age group Competition
1. Sergey YugaySeniorsMultilingual
2. Oleg EfimenkoSeniorsRussian
3. Aleksandr KotlyarovSeniorsRussian
4. Mikhail KamenevSeniorsRussian
5. Maria NefedovaSeniorsMultilingual
6. Andrey NefedovPupilsRussian
7. Aleksandr BesedinSeniorsMultilingual
8. Stanislav YagunovJuniorsMultilingual
9. Artem YagunovPupilsMultilingual
10. Vasily PekhovSeniorsMultilingual
11. Dmitry DvorkinSeniorsRussian
12. Ilya ZnamenskySeniorsMultilingual
13. Mikhail ZnamenskySeniorsMultilingual
14. Igor GaginSeniorsRussian
15. Oleg OmelchenkoSeniorsRussian
From 31st Marth till 9th May 2014 year
the International Federation INTERSTENO
held XII on-line keyboarding competition
 Name and
surname
PlaceStrokes
per minute
Total
strokes
Errors%
err.
Points
1. Sergey
 Yugay
21-99
22/188
5315 31530.0565 165
2. Igor
 Gagin
21-99
25/188
5775 779140.2425 079
3. Ilya
 Znamensky
21-99
29/188
5385 38670.1305 036
4. Mikhail
 Znamensky
21-99
33/188
5115 11330.0594 963
5. Stanislav
 Yagunov
17-20
8/835
5155 15060.1174 850
6. Oleg
 Omelchenko
17-20
17/835
5005 00280.1604 602
7. Vasyly
 Pekhov
21-99
44/188
5015 019110.2194 469
8. Yana
 Polyuk
17-20
25/835
4594 59730.0654 447
9. Sergey
 Ledovskoy
21-99
46/188
4594 59840.0874 398
10. Dmitry
 Dvorkin
21-99
47/188
4484 48620.0454 386
11. Dmitry
 Korystov
21-99
54/188
4704 70090.1914 250
12. Pavel
 Karmazin
21-99
58/188
4304 30920.0464 209
13. Lubov
 Shestakova
21-99
59/188
4204 20300.0004 203
14. Maria
 Nefedova
21-99
62/188
4644 647100.2154 147
15. Aleksey
 Kalinin
21-99
70/188
4064 06520.0493 965
16. Artem
 Yagunov
13-16
13/360
4444 440110.2483 890
17. Vladimir
 Travkin
21-99
83/188
3953 95540.1013 755
18. Sergey
 Gunyakov
21-99
87/188
4004 00270.1753 652
19. Andrey
 Nefedova
13-16
28/360
3553 55610.0283 506
20. Sergey
 Prolis
21-99
99/188
3583 58720.0563 487
21. Oleg
 Efimenko
21-99
108/188
3663 66050.1373 410
22. Aleksandr
 Martynov
21-99
114/188
3823 820100.2623 320
23. Mikhail
 Kamenev
21-99
118/188
3503 50440.1143 304
24. Elena
 Proshkina
21-99
133/188
3413 41960.1753 119
Multilingual competition
 NameStrokes
per min.
Total
Êîë-âî
errors
%
err.
PointsLanguage
1.  Oleg
 Omelchenko

 21-99
  2/150
----61 81816
5475 47190.1655 021 EN
5005 00280.1604 602 RU
4544 54940.0884 349 IT
4464 46540.0904 265 FR
4594 59670.1524 246 ES
4544 54260.1324 242 NL
4384 38830.0684 238 PT
4234 23960.1423 939 DE
4014 01360.1503 713 RO
3843 84030.0783 690 SK
3983 98980.2013 589 HR
3623 62730.0833 477 PL
3663 66940.1093 469 CZ
3593 59340.1113 393 FI
3143 14840.1272 948 TR
2932 93760.2042 637 HU
2.  Stanislav
 Yagunov

 17-20
 4/150
----57 03616
5155 15060.1174 850 RU
4794 79940.0834 599 EN
4214 21660.1423 916 FR
3933 93040.1023 730 DE
4374 379130.2973 729 IT
3843 84230.0783 692 RO
3773 77420.0533 674 FI
3663 66220.0553 562 TR
3773 77160.1593 471 HR
4014 011120.2993 411 PT
3833 83490.2353 384 NL
3632 630100.2753 130 PL
3313 31340.1213 113 CZ
3413 41070.2053 060 SK
4064 060220.5422 960 ES
3103 10570.2252 755 HU
3.  Sergey
 Yugay

  21-99
 11/67
----55 37116
5315 31530.0565 165 RU
4734 73450.1064 484 EN
3763 76110.0273 711 NL
3953 95450.1263 704 PT
3713 71910.0273 669 ES
3653 65220.0553 552 FI
3553 55510.0283 505 DE
3603 60020.0563 500 IT
3883 88190.2323 431 FR
3503 50720.0573 407 HR
3413 41910.0293 369 RO
3233 23730.0933 087 TR
3083 08650.1622 836 PL
2972 97730.1012 827 HU
2842 84140.1412 641 SK
2732 73350.1832 483 CZ
4.  Maria
 Nefedova

 21-99
 13/67
----52 98716
4904 90090.1844 450 EN
4644 647100.2154 147 RU
4114 11930.0733 969 IT
4064 06720.0493 967 ES
3843 84820.0523 748 PT
3803 80230.0793 652 NL(BE)
3613 61630.0833 466 FR
3563 56130.0843 411 DE
3413 41530.0883 265 FI
3443 44070.2033 090 RO
3043 04220.0662 942 TR
3393 397100.2942 897 HR
2812 81740.1422 617 PL
2672 67540.1502 475 HU
2622 62330.1142 473 CZ
2712 71860.2212 418 SK
5.  Artem
 Yagunov

 13-16
 2/65
----49 08516
4344 34470.1613 994 EN
4444 440110.2483 890 RU
4074 07460.1473 774 IT
4194 190140.3343 490 NL
3603 60240.1113 402 ES
3253 25420.0613 154 FR
3513 51880.2273 118 PT
3473 47880.2303 078 HR
3263 26250.1533 012 TR
3503 509130.3702 859 DE
3023 02550.1652 775 CZ
2962 96250.1692 712 FI
2732 73410.0372 684 PL
2752 75950.1812 509 SK
2812 81290.3202 362 RO
2572 57260.2332 272 HU
6.  Vasyly
 Pekhov

 21-99
 30/67
----24 3719
5015 019110.2194 469 RU
2802 80520.0712 705 PT
2882 88560.2082 585 EN
2972 87280.2692 572 ES
2872 87370.2442 523 NL
2862 86870.2442 518 IT
2632 63330.1142 483 DE
2722 72250.1842 472 FR
2442 44480.3272 044 FI
7.  Yana
 Polyuk

 17-20
 17/150
----22 5388
4594 59730.0654 447 RU
3703 70640.1083 506 EN
2882 88140.1392 681 HR
2682 68540.1492 485 HU
2812 81170.2492 461 TR
2482 48230.1212 332 DE
2422 42920.0822 329 SK
2542 54750.1962 297 CZ
8.  Mikhail
 Znamensky

 21-99
 41/67
----13 0353
5115 11320.0594 963 RU
4804 80220.0424 702 EN
3573 57040.1123 370 NL
9.  Ilya
 Znamensky

 21-99
 42/67
----11 5183
5385 38670.1305 036 RU
3863 86820.0523 768 EN
3113 11480.2572 714 NL
10.  Pavel
 Karmazin

  21-99
 52/67
----7 8572
4304 30920.0464 209 RU
3693 69810.0273 648 EN
11.  Sergey
 Ledovskoy

 21-99
 58/67
----6 8002
4594 59840.0874 398 RU
2852 85290.3162 402 EN
12.  Dmitry
 Korystov

 21-99
 61/67
----6 1972
4704 70090.1914 250 RU
2492 497110.4411 947 EN
List the Registred participants:
  Name Age group Competition
1. Sergey LedovskoySeniorsMultilingual
2. Yana PolyukPupilsMultilingual
3. Sergey GunyakovSeniorsRussian
4. Vladimir TravkinSeniorsRussian
5. Oleg OmelchenkoPupilsMultilingual
6. Oleg EfimenkoSeniorsRussian
7. Dmitry KorystovSeniorsMultilingual
8. Pavel KarmazinSeniorsMultilingual
9. Mikhail KamenevSeniorsRussian
10. Serafim SyvorovPupilsRussian
11. Sergey YugaySeniorsMultilingual
12. Artem YagunovPupilsMultilingual
13. Stanislav YagunovPupilsMultilingual
14. Maria NefedovaSeniorsMultilingual
15. Andrey NefedovPupilsRussian
16. Elena ProshikinaSeniorsRussian
17. Aleksey KalininSeniorsRussian
18. Igor GaginSeniorsRussian
19. Aleksandr MartynovSeniorsRussian
20. Lyubov ShestakovaSeniorsRussian
21. Vasyly PekhovSeniorsMultilingual
22. Mikhail ZnamenskySeniorsMultilingual
23. Ilya ZnamenskySeniorsMultilingual
24. Dmitry NaletovSeniorsRussian
25. Sergey ProlisSeniorsRussian
26. Dmitry DvorkinSeniorsRussian
From 8th April till 8th May 2013
the International Federation INTERSTENO
held XI on-line keyboarding competition
Rules of competition
 Name and
surname
PlaceStrokes
per minute
Total
strokes
Errors
%
errors
Points
1.  AvtandiLine
 Lukina
21-99
8/196
6036 03230.0505 882
2. Igor
 Gagin
21-99
10/196
6466 466130.2015 816
3. Alexandr
 Sidorenko
21-99
12/196
5965 963100.1685 463
4. Mikhail
 Znamensky
21-99
17/196
5445 44950.0925 199
5. Ilya
 Znamensky
21-99
27/196
5245 24570.1334 895
6. Vasily
 Pekhov
21-99
30/196
5075 07390.1774 623
7. Oleg
 Omelchenko
17-20
14/889
4854 85420.0414 754
8. Stanislav
 Yagunov
17-20
27/889
5055 056120.2374 456
9. Lyubov
 Shestakova
21-99
40/196
4744 74170.1484 391
10. Aleksey
 Kalinin
21-99
41/196
4374 37300.0004 373
11. Maria
 Nefedova
21-99
47/196
4654 65370.1504 303
12. Mikhail
 Rakov
21-99
48/196
4784 783100.2094 283
13. Yana
 Polyuk
13-16
7/367
4474 47190.2014 021
14. Alexandr
 Besedin
21-99
73/196
3993 99740.1003 797
15. Sergey
 Gunyakov
21-99
91/196
4014 012100.2493 512
16. Andrey
 Nefedov
13-16
7/367
4004 00810.0253 958
17. Artem
 Yagunov
0-12
1/18
3773 77940.1063 579
18. Vladimir
 Travkin
21-99
96/196
3823 82370.8373 473
19. Oleg
 Efimenko
21-99
104/196
3713 71070.1893 360
20. Nikita
 Krivosheev
21-99
123/196
3243 24120.0623 141
21. Heorhi
 Lavrenov
21-99
149/196
3173 17970.2202 829
22. Elena
 Proshkina
2982 983150.503


 Name and surnameStrokes
per minute
Total
strokes
Errors%
errors
PointsLanguage
1.  Omelchenko
 Oleg

  17-20
  1/152
----58 62016
5125 12750.0984 877 EN
4854 85420.0414 754 RU
4394 39640.0914 196 DE
4304 30240.0934 102 NL
4244 24230.0714 092 ES
4124 12440.0973 924 FR
4004 00650.1253 756 IT
3833 83540.1043 635 RO
3773 77550.1323 525 HR
3573 57510.0283 525 SK
3443 44110.0293 391 PL
3283 28130.0913 131 TR
3753 751140.3733 051 PT
3213 21740.1243 017 FI
3043 04930.0982 899 HU
3343 245120.3592 745 CZ
2.  Stanislav
 Yagunov

  17-20
  2/152
----56 83916
5055 056120.2374 456 RU
4314 31640.0934 116 ES
4744 742130.2744 092 EN
4404 401100.2273 901 IT
3953 95840.1013 758 DE
3923 92840.1023 728 FR (BE)
3893 89850.1283 648 PT
3843 84540.1043 645 NL
3963 96470.1773 614 RO
3683 68330.0813 533 HR
3813 81880.2103 418 TR
3923 924110.2803 374 FI
3633 63370.1933 283 PL
3533 530110.3122 980 SK
3133 13160.1922 831 HU
2962 962100.3382 462 CZ
3.  Maria
 Nefedova

  21-99
  7/65
----54 93316
4704 70420.0434 604 EN
4654 65370.1504 303 RU
3953 95630.0763 806 NL
3983 98250.1263 732 ES
4294 294120.2793 694 IT
3903 90350.1283 653 DE
3733 73630.0803 586 FR (BE)
3783 78960.1583 489 PT
3543 54030.0853 390 FI
3783 780100.2653 280 RO
3133 13400.0003 134 SK
3173 17520.0633 075 PL
3423 42070.2053 070 HR
3113 11830.0962 968 TR
2942 94630.1022 796 HU
2752 75380.2912 353 CZ
4.  Yana
 Polyuk

  13-16
  2/47
----44 51216
4474 47190.2014 021 RU
3793 79680.2113 396 EN
3243 24330.0933 093 ES
3143 14420.0643 044 FR
3183 18630.0943 036 NL
3113 11120.0643 011 FI
3243 24350.1542 993 DE
2942 94700.0002 947 RO
3223 22960.1862 929 IT
2962 96040.1352 760 PT
2722 72050.1842 470 TR
2512 51410.0402 464 SK
2662 66850.1872 418 HR
2432 43660.2462 136 PL
2262 26570.3091 915 CZ
2122 12950.2351 879 HU
5.  Mikhail
 Rakov

  21-99
  11/65
----43 55515
4784 783100.2094 283 RU
3883 88670.1803 536 EN
3623 62360.1663 323 ES
3403 40930.0883 259 IT
3343 34350.1503 093 DE
2972 97220.0672 872 FI
3123 12360.1922 823 HR
2782 78600.0002 786 PT
3363 369120.3562 769 FR
3243 242100.3082 742 NL
3123 12580.2562 725 RO
2722 72050.1842 470 TR
2762 76670.2532 416 PL
2712 71370.2582 363 SK
2592 595100.3852 095 HU
6.  Artem
 Yagunov

  0-12
  1/6
----42 77016
3773 77940.1063 579 RU
3703 70460.1623 404 IT
3503 50950.1423 259 ES
3413 41770.2053 067 NL
3133 13230.0962 982 DE
2872 87610.0352 826 HR
3203 205100.3122 705 EN
2802 80740.1432 607 RO
2672 67830.1122 528 FR (BE)
2762 76550.1812 515 TR
2682 68040.1492 480 FI
2352 25410.0422 304 HU
2412 41630.1242 2666 SK
2332 33420.0862 234 PL
2282 28130.1322 131 CZ
2632 633150.5701 883 PT
7.  Heorhi
 Lavrenov

  21-99
  20/65
----26 58210
3123 12220.0643 022 EN
3053 05640.1312 856 ES
3173 17970.2202 829 RU
2892 89220.0692 792 NL
2842 84110.0352 791 IT
2762 76140.1452 561 PT
2652 65330.1132 503 DE (CH)
2582 58630.1162 436 FI
2512 51320.0802 413 FR
2622 62950.1902 379 HR
8.  AvtandiLine
 Lukina

  21-99
  24/65
----22 8716
6036 03230.0505 882 RU
4304 30410.0234 254 EN
3813 81920.0523 719 NL (BE)
3773 77240.1063 572 DE (CH)
2962 98620.0672 886 FI
2702 70830.1112 558 TR
9.  Vasily
 Pekhov

  21-99
  25/65
----22 0188
5075 07390.1774 623 RU
3123 12880.2562 728 EN
2852 85950.1752 609 IT
2792 79040.1432 590 ES
2872 87780.2782 477 NL
2772 77660.2162 476 DE
2762 76390.3262 313 PT
2552 55270.2742 202 FR
10.  Mikhail
 Znamensky

  21-99
  31/65
----17 4024
5445 44950.0925 199 RU
4834 61910.0214 780 EN
3943 94420.0513 844 NL
3923 92970.1783 579 IT
11.  Ilya
 Znamensky

  21-99
  42/65
----11 3043
5245 24570.1335 895 RU
3573 57720.0563 477 EN
3133 13240.1282 932 NL
12.  Alexander
 Besedin

  21-99
  58/65
----6 5882
3993 99740.1003 797 RU
3043 04150.1642 791 EN

The full classification list 2013

The list of the registered participants:
  Name  Age group Competition
1. Vladimir TravkinSeniorsMultilingual
2. Oleg EfimenkoSeniorsRussian
3. Stanislav YagunovJuniorsMultilingual
4. Artem YagunovChildrenMultilingual
5. Nikita KrivosheevSeniorsRussian
6. Lyubov ShestakovaSeniorsRussian
7. Yana PolyukPupilsMultilingual
8. Mikhail RakovSeniorsMultilingual
9. Aleksey KalininSeniorsRussian
10. Vasily PekhovSeniorsMultilingual
11. Oleg OmelchenkoJuniorsMultilingual
12. Mikhail ZnamenskySeniorsMultilingual
13. Ilya ZnamenskySeniorsMultilingual
14. Alexandr SidorenkoSeniorsMultilingual
15. Alexander BesedinSeniorsMultilingual
16. Heorhi LavrenovSeniorsMultilingual
17. Maria NefedovaSeniorsMultilingual
18. Andrey NefedovPupilsRussian
19. Igor GaginSeniorsRussian
20. AvtandiLine LukinaSeniorsMultilingual
21. Batyr MamedovSeniorsMultilingual
22. Marya Malysheva SeniorsRussian
23. Sergey GunyakovSeniorsRussian
24. Elena ProshkinaSeniorsRussian
From 10th April till 11th May 2012
the International Federation INTERSTENO
held X on-line keyboarding competition
Rules of competition
 Name and
surname
PlaceStrokes
per minute
Total
strokes
Errors
%
errors
Points
1. Alexandr
 Sidorenko
6116 11460.0985 814
2. AvtandiLine
 Lukina
5815 81660.1035 516
3. Igor
 Gagin
5815 517100.1725 317
4. Stanislav
 Yagunov
5085 08410.0205 034
5. Sergey
 Yugay
4544 54030.0664 390
6. Dmitry
 Korystov
4914 915110.2244 365
7. Vasily
 Pekhov
4784 787110.2304 237
8. Oleg
 Omelchenko
4204 20400.0004 204
9. Lyubov
 Shestakova
4544 54790.1984 097
10. Maria
 Nefedova
4374 370100.2293 870
11. Gleb
 Ovchinnikov
4304 307100.2323 807
12. Dmitry
 Dvorkin
4304 302100.2323 802
13. Artem
 Yagunov
3783 78800.0003 788
14. Vladimir
 Travkin
4054 05180.1973 651
15. Ñåðãåé
 Gunyakov
3923 92980.2043 529
16. Nikita
 Krivosheev
3933 937110.2793 387
17. Oleg
 Efimenko
3883 880100.2583 380
18. Heorhi
 Lavrenov
3493 49130.0863 341
19. Irina
 Domatevich
3533 53240.1133 332
20. Dmitry
 Korostelev
3383 38820.0593 288
21. Igor
 Semenuk
3473 47040.1153 270
22. Andrey
 Nefedov
3123 12420.0643 024
23. Dmitry
 Maltsev
2922 92070.2402 570
24. Irina
 Yagunova
2712 71130.1112 561
25. Dmitry
 Yagunov
2422 42450.2062 174
The results of the MULTILINGUAL competitions
 Name and surnameStrokes
per minute
Total
strokes
Errors%
errors
PointsLanguage
1.  Avtandiline
 Lukina

 
 
----56 10016
5815 81660.1035 516 RU
4444 44040.0904 240 EN
4174 17320.0484 073 NL
4124 12420.0484 024 ES
4084 08330.0733 933 IT
4054 05240.0993 852 DE (CH)
3913 91750.1283 667 FR
3763 76240.1063 562 FI
3763 76450.1333 514 PT
3363 36530.0893 215 RO
3353 35860.1793 058 HR
2962 96320.0672 863 SK
3013 01160.1992 711 CZ
2922 92250.1712 672 TR
2892 89750.1732 647 PL
2952 95380.2712 553 HU
2.  Maria
 Nefedova

 
 
----53 86316
4674 67060.1284 370 EN
4144 14920.0484 049 IT
4374 370100.2293 870 RU
3743 74400.0003 744 NL
3683 68820.0543 588 PT
3623 62220.0553 522 ES
3663 66230.0823 512 DE
3513 51710.0283 467 RO
3663 66050.1373 410 FI
3653 65550.1373 405 FR
3333 33150.1503 081 HR
3013 01520.0662 915 HU
2992 99640.1342 796 PL
2842 84210.0352 792 CZ
2922 92830.1022 778 TR
2862 86460.2092 564 SK
3.  Stanislav
 Yagunov

 
 
----53 21716
5085 08410.0205 034 RU
4544 54050.1104 290 EN
4244 24990.2123 799 NL
3883 88030.0773 730 DE
4024 02170.1743 671 IT
3853 85990.2333 409 PT
3683 68760.1633 387 FR (CH)
3433 43730.0873 287 PL
3843 648120.3123 248 ES
3663 66590.2463 215 RO
3813 810130.3413 160 FI
3533 539130.3672 889 HR
3363 362110.3272 812 TR
3093 09780.2582 697 SK
2982 98690.3012 536 HU
3003 003190.6332 053 CZ
4.  Oleg
 Omelchenko

 
 
----50 65416
4204 20400.0004 204 RU
4444 44250.1134 192 EN
3533 53020.0573 430 NL
3413 41900.0003 419 RO
3513 51630.0853 366 DE
3493 49840.1143 298 HR
3383 38530.0893 235 PT
3543 54980.2253 149 ES
3273 27940.1223 129 FR
3133 13220.0643 032 TR
3113 11230.0962 962 FI
3063 06440.1312 864 IT
3073 07270.2282 722 CZ
3003 00470.2332 654 PL
2872 87050.1742 620 HU
2622 62850.1902 378 SK
5.  Artem
 Yagunov

 
 
----36 17516
3783 78800.0003 788 RU
3093 09740.1292 897 EN
2652 65210.0382 602 PT
2522 52210.0402 472 IT
2512 51410.0402 464 FI
2702 70850.1852 458 FR (CH)
2602 60860.2302 308 HR
2532 53870.2762 188 ES
2222 22710.0452 177 RO
2532 53280.3162 132 DE
2102 10710.0472 057 NL
2342 34960.2552 049 TR
1961 96010.0511 910 SK
1782 78510.0561 735 PL
1801 80520.1111 705 HU
1681 683100.5941 133 CZ
6.  Heorhi
 Lavrenov

 
 
----28 51216
3493 49130.0863 341 RU
2672 67020.0752 570 FR (CH)
2812 81550.1782 565 NL
2802 80370.2502 453 DE (CH)
2582 58630.1162 436 HR
2502 50530.1202 355 ES
2502 50030.1202 350 PT
2442 44840.1632 248 FI
2482 48360.2422 183 TR
2432 43980.3282 039 SK
2532 531100.3952 031 RO
2442 441100.4101 941 IT
2372 37680.337 PL
2352 35570.297 EN
2352 35240.170 CZ
2292 29160.262 HU
7.  Sergey
 Yugay

 
 
----27 45215
4544 54030.0664 390 RU
3623 62760.1653 327 EN
2962 96330.1012 813 FR
2902 90040.1382 700 RO
3023 02970.2312 679 DE
2972 97160.2022 671 NL
2792 79840.1432 298 FI
2562 56190.3512 111 PT
2452 45970.2852 109 IT
2552 554100.3922 054 HR
2282 28750.219 PL
2182 18780.366 HU
2142 14710.047 TR
1951 95170.359 SK
1601 606110.685 CZ
8.  Irina
 Domatevich

 
 
----22 90810
3533 53240.1133 332 RU
2582 58130.1162 431 FR
2522 52630.1192 376 EN
2623 62660.2282 326 IT
2532 53250.1972 282 ES
2622 62390.3432 173 NL
2482 48990.3622 039 RO
2532 538100.3942 038 DE
2492 491100.4011 991 PT
2472 470110.4451 920 FI
9.  Vasily
 Pekhov

 
 
----19 9779
4784 787110.2304 237 RU
3083 08480.2592 684 EN
2642 64870.2642 298 FR
2732 739100.3652 239 ES
2692 695100.3712 195 IT
2622 623100.3812 123 PT
2672 670110.4122 120 NL
2582 581100.3872 081 DE
2162 164160.739 FI
10.  Igor
 Semenuk

 
 
----17 0239
3473 47040.1153 270 RU
2702 70130.1112 551 EN
2692 69430.1112 544 NL
2572 57820.0782 478 ES
2672 67080.3002 270 IT
2512 517100.3972 017 FR
2442 443110.4501 893 PT
2692 694200.742 DE
2502 509210.837 FI
11.  Yury
 Kozlow

 
 
----7 9393
3263 26970.2142 919 FI
2822 82660.2122 526 CZ
2842 84470.2482 494 SK
12.  Vladimir
 Travkin

 
 
----6 1493
4054 05180.1973 651 RU
2642 64830.1132 498 EN
2342 34930.128 NL
13.  Gleb
 Ovchinnikov

 
 
----5 7412
4304 307100.2323 807 RU
2382 38490.3781 934 EN
14.  Dmitry
 Korystov

 
 
----4 3652
4914 915110.2244 365 RU
2112 11660.284 EN

ÏThe full classification list 2012

From 10th April till 11th May 2012
the International Federation INTERSTENO
will held on-line X keyboarding competition

Rules of competition
  Name Age group Competition
1. AvtandiLine LukinaSeniorsMultilingual
2. Oleg EfimenkoSeniorsRussian
3. Vladimir TravkinSeniorsMultilingual
4. Heorhi LavrenovSeniorsMultilingual
5. Lubov ShestakovaSeniorsRussian
6. Irina YagunovaSeniorsRussian
7. Dmitry YagunovSeniorsRussian
8. Stanislav YagunovJuniorsMultilingual
9. Artem YagunovChildrenMultilingual
10. Yury KozlowSeniorsMultilingual
11. Dmitry KorostelevJuniorsRussian
12. Nikita KrivosheevJuniorsRussian
13. Gleb OvchinnikovJuniorsMultilingual
14. Maria NefedovaSeniorsMultilingual
15. Andrey NefedovPupilsRussian
16. Igor SemenukSeniorsMultilingual
17. Irina DomatevichSeniorsMultilingual
18. Oleg OmelchenkoJuniorsMultilingual
19. Vasily PekhovSeniorsMultilingual
20. Alexandr SidorenkoSeniorsRussian
21. Dmitry MaltsevSeniorsRussian
22. Igor GaginSeniorsRussian
23. Dmitry KorystovSeniorsMultilingual
24. Dmitry DvorkinSeniorsRussian
25. Sergey GunyakovSeniorsRussian
26. Sergey YugaySeniorsMultilingual
From 26th March till 6th April 2011
the International Federation INTERSTENO
held IX on-line keyboarding competition
Results of competitions in RUSSIAN
 Name and surnamePlaceStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
Points
1. AvtandiLine
 Lukina
11/116216 21950.0805 969
2. Alexandr
 Sidorenko
13/135895 89230.0515 742
3. Ilya
 Znamensky
19/205345 34920.0375 249
4. Mikhail
 Znamensky
21/225485 48150.0915 231
5. Igor
 Ganin
23/245525 52470.1275 174
6. Yury
 Kozlow
24/255115 11800.0005 118
7. Stanislav
 Yagunov
1/275175 17330.0585 023
8. Anatoly
 Shvarts
28/334884 88010.0204 830
9. Sergey
 Yugay
10/465075 07190.1774 621
10. Dmitry
 Korostelev
36/484844 84750.1034 597
11. Elena
 Miller
42/574754 75360.1264 453
12. Roman
 Vorobets
43/584504 50210.0224 452
13. Lada
 Andronova
44/604844 84080.1654 440
14. Maria
 Nefedova
50/674544 54430.0664 394
15. Lubov
 Shestakova
69/1064204 20450.1193 954
16. Oleg
 Omelchenko
36/1164104 10140.0983 901
17. Valeriya
 Bezmaternykh
74/1283853 85100.0003 851
18. Vasily
 Pekhov
50/1494744 746200.4213 746
19. Vladimir
 Travkin
97/1764024 02280.1993 622
20. Sergey
 Gunyakov
99/1793913 91360.1533 613
21. Oleg
 Efimenko
105/1913953 95680.2023 556
22. Dmitry
 Naletov
111/2063573 57020.0563 470
23. Irina
 Yagunova
120/2373383 38010.0303 330
24. Heorhi
 Lavrenov
124/2543633 63370.1933 283
25. Irina
 Domatevich
130/2723633 63980.2203 239
26. Alexander
 Besedin
131/2753673 67890.2453 228
27. Nikita
 Krivosheev
122/3003813 814130.3413 164
28. Artem
 Yagunov
8/3623013 01800.0003 018
29. Daryna
 Kordyk
156/3813173 17040.1262 970
30. Viktor
 Anishchenko
161/4263103 10750.1612 857
31. Valerij
 Marusyak
166/4483153 15670.2222 806
32. Igor
 Semenuk
179/5072842 84430.1052 694
33. Dmitry
 Maltsev
192/5643043 04090.2962 590
34. Andrey
 Nefedov
13/5892702 70330.1112 553
35. Dmitriy
 Yagunov
196/6152602 60920.0772 509
36. Galina
 Zenchenko
206/7362412 41430.1242 264
37. Yuri
 Kordyk
213/11622902 900200.6900
38. Sergey
 Naumov
218/11963813 810340.8920
Results of competitions in MULTILINGUAL
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
PointsLang.
1.  Roman
 Vorobets

  6 / 6
----62 58716
5735 73310.0175 683 EN
4764 76650.01054 516 IT
4504 50210.0224 452 RU
4554 55430.0664 404 NL
4164 16820.0484 068 FR
4284 28750.1174 037 ES
4064 06710.0254 017 RO
4354 35670.1614 006 DE
4074 07720.0493 977 PT
3943 94240.1013 742 FI
3763 76440.1063 564 HR
3653 65440.0823 504 SK
3823 829100.2613 329 PL
3573 57870.1963 228 TR
3153 15720.0633 057 HU
3103 10320.0643 303 CZ
2.  Stanislav
 Yagunov

 
  1 / 9
----50 66316
5175 17330.0585 023 RU
4714 71330.0644 563 EN
4134 13080.1943 730 IT
3713 71400.0003 714 PT
3923 92790.2293 477 NL
3383 38440.1183 184 FR (CH)
3723 722140.3763 022 ES
3203 20140.1253 001 HR
3443 44690.2612 996 DE
3323 32880.2402 928 FI
3253 25770.2152 907 RO
3103 10650.1612 856 PL
2872 87650.1742 626 TR
2552 55550.1962 305 HU
2892 895120.4152 295 SK
2732 736140.5122 036 CZ
3.  Maria
 Nefedova

 
  10 / 11
----49 01616
4544 54430.0664 394 RU
4264 269100.2343 769 EN
3543 54130.0853 391 IT
3323 32330.0903 173 PT
3513 51670.1993 166 NL (BE)
3213 21420.0623 114 ES
3373 37660.1783 076 PT
3173 17020.0632 070 DE
3223 22540.1243 025 RO
3513 516100.2843 016 HR
3353 35680.2382 956 FR
2902 90420.0692 804 TR
2992 99640.1342 796 PL
2952 95040.1362 750 SK
2592 59220.0772 492 HU
2472 47490.3642 024 CZ
4.  Yury
 Kozlow

 
  11 / 12
----48 97616
5115 11800.0005 118 RU
4064 06810.0254 018 EN
3663 66010.0273 610 IT
3543 54820.0563 448 ES
3273 27510.0313 225 FI
3323 32120.0603 221 FR
3263 26820.0613 168 PT
3443 44660.1742 146 NL (BE)
3233 23530.0933 085 HR
3173 17720.0633 077 TR
3133 13320.0642 033 DE
3133 13830.0962 988 RO
2972 87120.0672 871 PL
2842 84220.0702 742 SK
2572 57670.2722 226 HU
2392 39850.2092 0 CZ
5.  Mikhail
 Znamensky

 
  12 / 14
----46 45615
5485 48150.0915 231 RU
4614 61980.1734 219 EN
4064 06870.1723 718 ES
3813 81840.1053 618 RO
3623 62230.0833 472 DE (BE)
3673 67460.1633 374 ES
3173 17900.0003 179 FI
3273 27720.0613 177 DE
3523 52980.2273 129 PT
3363 36150.1493 111 RO
2982 98920.0672 889 HR
2692 69410.0372 644 PL
2582 58720.0772 487 HU
2552 55870.2742 208 SK
2262 26370.3090 CZ
6.  AvtandiLine
 Lukina

 
  22 / 32
----31 6019
6216 21950.0805 969 RU
3993 99100.0003 991 EN
3263 26510.0313 215 ES
3233 23110.0313 181 RO
3433 43010.1463 180 DE
3153 15610.0323 106 FI
3303 30240.1213 102 NL (BE)
3063 06410.0333 014 PT
2892 89310.0352 843 HR
7.  Artem
 Yagunov

 
  4 / 35
----28 77016
3013 01800.0003 018 RU
2442 44930.1222 299 EN
2122 12940.1881 929 IT
1912 91110.0521 861 FR (CH)
2182 18870.3201 838 ES
1861 86810.0541 818 NL
1841 84210.0541 792 TR
1981 98340.2021 783 PT
1821 82210.0551 772 DE
1831 83320.1091 733 FI
1881 88740.2121 687 HR
1721 72120.1161 621 HU
1941 94570.3601 595 SK
1771 77570.3941 425 RO
1652 65360.3631 353 PL
1591 59670.4391 246 CZ
8.  Irina
 Domatevich

 
  28 / 45
----25 26611
3633 63980.2203 239 RU
2762 76540.1452 565 EN
2542 54140.1572 341 RO
2422 42520.0822 325 NL (BE)
2422 42030.1242 270 FR
2482 48650.2012 236 ES
2422 42740.1652 227 DE
2592 59180.3092 191 IT
2522 521100.3972 021 PT
2482 482110.4431 932 FI
2412 419100.4131 919 HR
9.  Vasily
 Pekhov

 
  11 / 53
----21 4349
4744 746200.4213 746 RU
3103 108100.3222 608 EN
2932 93780.2722 537 IT
2722 72570.2572 375 FR
2822 827100.3542 327 NL
2802 808120.4272 208 PT
2692 697110.4082 147 DE
2762 768200.7231 768 ES
2212 218100.4511 718 FI
10.  Oleg
 Omelchenko

 
  17 / 79
----13 7735
4104 10140.0983 901 RU
3073 07810.0323 028 EN
2692 69430.1112 544 NL
2652 65060.2262 350 IT
2652 650140.5281 950 ES
11.  Igor
 Semenuk

 
  44 / 85
----12 09610
2842 84430.1052 694 RU
2962 96970.2362 619 EN
2572 57030.1172 420 IT
2472 47140.1622 271 DE
2542 54290.3542 092 NL (BE)
2302 30440.1740 ES
2292 29460.2620 FR
2222 227120.5390 PT
2542 547130.5100 FI
2242 241271.2050 RO
12.  Elena
 Miller

 
  57 / 114
----8 6322
4754 75360.1264 453 RU
4774 779120.2514 179 EN
13.  Ilya
 Znamenskiy

 
  62 / 123
----8 0192
5345 34920.0375 249 RU
3273 270100.2012 770 EN
14.  Lada
 Andronova

 
  63 / 124
----8 0112
4844 84060.1654 440 RU
3973 971120.2013 571 EN
15.  Valeriya
 Bezmaternykh

 
  70 / 149
----6 3782
3853 85100.0003 851 RU
2622 62720.0762 527 EN
16.  Alexandr
 Sidorenko

 
  75 / 163
----5 7421
5895 89230.0515 742 RU
17.  Valeriya
 Besedin

 
  77 / 166
----5 6412
3673 67890.2453 228 RU
2712 71360.2212 413 EN
18.  Viktor
 Anishchenko

 
  167 / 493
----2 8572
3103 10750.1612 857 RU
2292 29650.2180 EN
19.  Sergey
 Naumov

 
  215 / 881
----2 0534
2602 603110.4232 053 EN
2272 275231.0110 IT
2272 273190.8360 NL
3813 810340.8920 RU

Full classifications lists 2011

From 15th April till 15th May 2010
the International Federation INTERSTENO
held VIII on-line keyboarding competition
Results of competitions in RUSSIAN
 Name and surnameAge
Place
Strokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
Points
1. AvtandiLine
 Lukina
21-99
12/241
6116 11510.0166 065
2. Mikhail
 Znamensky
21-99
24/241
5185 18420.0395 084
3. Yury
 Kozlow
21-99
26/241
5025 02410.0204 974
4. Alexandr
 Sidorenko
17-20
21/764
5395 398130.2414 748
5. Ilya
 Znamensky
21-99
36/241
5105 104100.1964 604
6. Andrey
 Macarov
14-16
7/420
4534 53630.0664 386
7. Sergey
 Ledovskoy
17-20
30/764
4574 57850.1094 328
8. Vasily
 Pekhov
17-20
41/764
4654 651100.2154 151
9. Roman
 Vorobets
21-99
55/241
4214 21020.0484 110
10. Maria
 Nefedova
21-99
60/241
4144 144 40.0973 944
11. Stanislav
 Yagunov
14-16
14/420
4264 26570.1643 915
12. Andrey
 Andreev
21-99
89/241
3773 77640.1063 576
13. Denis
 Sokolov
21-99
110/241
337337100.0003371
14. Sergey
 Gunyakov
21-99
115/241
3643 64060.1653 340
15. Oleg
 Efimenko
21-99
118/241
3633 63760.1653 337
16. Vladimir
 Travkin
21-99
128/241
3663 66890.2453 218
17. Viktor
 Anishchenko
21-99
143/241
3373 37360.1783 073
18. Irina
 Yagunova
21-99
144/241
3123 12010.0323 070
19. Daryna
 Kordyk
21-99
158/241
3103 10540.1292 905
20. Valerij
 Marusyak
21-99
162/241
2912 91210.0342 862
21. Irina
 Domatevich
21-99
163/241
3093 09460.1942 794
22. Stanislav
 Vinogradov
21-99
175/241
3163 160100.3162 660
23. Nikita
 Krivosheev
17-20
452/764
3253 256160.4912 456
24. Dmitriy
 Yagunov
21-99
187/241
2492 49010.0402 440
25. Yuri
 Kordyk
21-99
188/241
276276670.2532 416
26. Dmitry
 Maltsev
21-99
188/241
2612 61640.1532 416
27. Igor
 Semenuk
21-99
198/241
2592 59770.2702 247
28. Artem
 Yagunov
0-13
18/26
2182 18120.0922 081
29. Galina
 Zenchenko
21-99
-/241
2382 38050.2100
30. Anatoliy
 Shvarts
21-99
-/241
4604 609340.7380
Results of competitions in MULTILINGUAL
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
PointsLang.
1.  Roman
 Vorobets

  21 - 99
  7 / 84
----64 47516
3053 05640.1312 856 CZ
3453 45440.1163 254 HU
3463 46420.0583 364 SK
3773 77620.0533 676 TR
3833 83820.0523 738 PL
4104 10860.1463 808 RO
3963 96110.0253 911 HR
4114 11940.0973 919 FI
4134 13110.0244 081 DE
4214 21020.0484 110 RU
4304 30530.0704 155 PT
4404 40630.0684 256 FR
4624 62030.0654 470 ES
4714 71540.0854 515 NL
4854 85310.0214 803 IT
5605 60910.0185 559 EN
2.  Yury
 Kozlow

  21 - 99
  13 / 84
----48 26616
2412 41880.3312 018 SK
2522 52370.2772 173 CZ
2562 56360.2342 263 HU
2912 91660.2062 616 RO
2672 67810.0372 628 PL
3063 06680.2612 666 HR
2952 95540.1352 755 TR
3053 05130.0982 901 FR
3073 07910.0323 029 PT
3173 17520.0633 075 FI
3143 14400.0003 144 DE
3393 39030.0883 240 NL
3353 35810.0303 308 ES
3543 54130.0853 391 IT
4084 08500.0004 085 EN
5025 02410.0204 974 RU
3.  Maria
 Nefedova

  21 - 99
  14 / 84
----47 95316
2472 477110.4441 927 CZ
2502 501110.4401 951 SK
2612 610 50.1922 360 TR
2802 807 40.1432 607 HU
2972 976 40.1342 776 PL
3113 118 50.1602 868 RO
3313 312 80.2422 912 DE
3493 496100.2862 996 PT
3553 553 90.2533 103 FR(BE)
3143 14900.0003 149 HR
3493 496 40.1143 296 ES
3583 589 50.1393 339 NL
3453 455 20.0583 355 FI
3853 856100.2593 356 IT
4144 144 40.0973 944 RU
4464 464 90.2024 014 EN
4.  Mikhail
 Znamensky

  21 - 99
  16 / 84
----42 87414
2462 460 60.2442 160 TR
2672 674 80.2992 274 PL
2612 619 30.1152 469 HR
3013 015100.3322 515 DE
2742 749 30.1092 599 HU
2862 868 40.1392 668 FI
2812 819 20.0712 719 RO
3563 569110.3083 019 IT
3253 25200.0003 252 PT
3303 306 10.0303 256 ES
3363 365 20.0593 265 FR(CH)
3533 535 50.1413 285 NL
4454 459 30.0674 309 EN
5185 184 20.0395 084 RU
5.  AvtandiLine
 Lukina

  21 - 99
  18 / 84
----39 04611
3033 03770.2302 687 FI
2922 92610.0342 876 RO
3023 02310.0332 973 HR
3353 35350.1493 103 PT
3313 31140.1213 111 FR(BE)
3333 33630.0903 186 ES
3543 54510.0283 495 IT
3803 80550.1313 555 NL
3823 82120.0523 721 DE(CH)
4324 32410.0234 274 EN
6116 11510.0166 065 RU
6.  Stanislav
 Yagunov

  14 - 16
  2 / 62
----37 53916
2162 163 60.2771 863 HR
2182 188 60.2741 888 SK
2262 260 50.2212 010 PL
2362 369 70.2952 019 RO
2342 343 60.2562 043 CZ
2282 287 40.1752 087 HU
2612 612100.3832 112 DE
2572 577 70.2722 227 PT
2692 695 90.3342 245 FI
2482 482 40.1612 282 TR
2562 568 50.1952 318 FR(CH)
2572 577 50.1942 327 NL
2922 920 50.1712 670 IT
3063 066 60.1962 766 EN
3013 017 50.1662 767 ES
4264 265 70.1643 915 RU
7.  Vasily
 Pekhov

  17 - 20
  35 / 112
----17 9098
2412 410140.5811 710 DE
2582 581170.6591 731 ES
2782 786180.6461 886 NL
2822 825180.6371 925 IT
2292 294 70.3051 944 FR
2592 596100.3852 096 PT
2912 916 90.3092 466 EN
5105 104100.1964 604 RU
8.  Alexandr
 Sidorenko

  17 - 20
  68 / 112
----8 0602
3563 562 50.1403 312 EN
5395 398130.2414 748 RU
9.  Igor
 Semenuk

  21 - 99
  63 / 84
----6 6165
2062 062301.4550 FR
2272 270100.4410 DE
2522 524120.4751 924 IT
2592 597 70.2702 247 RU
2742 745 60.2192 445 EN
10.  Irina
 Domatevich

  21 - 99
  72 / 84
----5 2722
2972 978100.3362 478 EN
3093 094 60.1942 794 RU
11.  Stanislav
 Vinogradov

  21 - 99
  - / 84
----02
2002 00550.2490 EN
3163 160100.3162 660 RU

Full classifications lists 2010From 15th April till 15th May 2009
the International Federation INTERSTENO
held VII on-line keyboarding competition
Results of competitions in RUSSIAN
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
Points
1. AvtandiLine
 Lukina
574574530.0525595
2. Mikhail
 Znamensky
525525440.0765054
3. Yury
 Kozlow
498498530.0604835
4. Ilya
 Znamensky
490490770.1434557
5. Anatoliy
 Shvarts
488488770.1434537
6. Vasily
 Pekhov
457457070.1534220
7. Roman
 Vorobets
416416740.0963967
8. Vladimir
 Travkin
379379870.1843448
9. Stanislav
 Yagunov
371371660.1613416
10. Maria
 Nefedova
379379990.2373349
11. Andrey
 Andreev
3953951130.3293301
12. Irina
 Yagunova
305305240.1312852
13. Yuri
 Kordyk
280280600.0002806
14. Dmitriy
 Yagunov
273273210.0372682
15. Daryna
 Kordyk
283283360.2122533
16. Alexey
 Eliseev
3703703200.5400
17. Galina
 Zenchenko
231231530.1300
Results of competitions in MULTILINGUAL
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
PointsLang.
1.  Roman
 Vorobets
----59287-
2672672 60.2252372 CZ
3013015 40.1332815 HU
3193197 20.0633097 SK
3553550 40.1133350 PL
3583586 30.0843436 TR
3763760 40.1063560 HR
4134135100.2423635 DE
3863865 30.0783715 FI
4034036 50.1243786 FR
3893893 20.0513793 PT
4164167 40.0963967 RU
4194195 30.0724045 RO
4264263 40.0944063 ES
4584582 70.1534232 IT
4524525 20.0444425 NL
5045046 10.0204996 EN
2.  AvtandiLine
 Lukina
----40840-
258258160.2322281 TR
280280930.1072659 HR
296296340.1352763 PT
302302910.0332979 FR
318318240.1262982 FI
324324210.0313192 RO
361361620.0553516 ES
381381440.1053614 IT
381381630.0793666 DE
407407070.1723720 NL
422422370.1663873 EN
574574530.0525595 RU
3.  Yury
 Kozlow
----30492-
263263180.3042231 RO
272272890.3302278 DE
276276190.3262311 PT
267267230.1122522 FI
280280950.1782559 FR
265265710.0382607 HR
278278820.0722688 NL
290290740.1382707 IT
291291230.1032762 ES
324324250.1542992 EN
498498530.0604835 RU
4.  Maria
 Nefedova
----29705-
2202203 80.3630 SK
2362369170.7180 CZ
2552555160.6260 HU
2602601140.5380 TR
3773772190.5040 IT
2982984130.4362334 FI
2612614 50.1912364 PL
3013011120.3992411 ES
2682687 50.1862437 HR
2762768 40.1452568 PT
3393396140.4122696 EN
2902900 30.1032750 RO
3183184 70.2202834 NL
3013015 20.0662915 FR
3343347 60.1793047 DE
3793799 90.2373349 RU
5.  Stanislav
 Yagunov
----19841-
1531538191.2350 HR
1891891 40.2120 PT
2162160150.6941410 FI
2042047110.5371497 RO
2462465110.4461915 ES
2472472 60.2432172 FR(CH)
2302305 20.0872205 DE
2552550 50.1962300 NL
2662669 50.1872419 IT
3003007100.3332507 EN
3713716 60.1613416 RU
6.  Mikhail
 Znamensky
----14282-
312312320.0643023 IT
329329440.1213094 NL
351351180.2283111 EN
525525440.0765054 RU
7.  Vladimir
 Travkin
----12262-
2332331 80.3430 ES
2512511100.3982011 EN
2532534 80.3162134 IT
2572570 50.1952320 NL
2492499 30.1202349 DE
3793798 70.1843448 RU

Full classifications lists 2009From 21st April till 10th May 2008
the International Federation INTERSTENO
held VI on-line keyboarding competition
Results of competitions in RUSSIAN
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
Points
1. AvtandiLine
 Lukina
590590770.1195557
2. Yury
 Kozlow
494494430.0614794
3. Mikhail
 Znamensky
454454750.1104297
4. Vladislav
 Pinchuk
433433240.0924132
5. Roman
 Vorobets
409409520.0493995
6. Vasily
 Pekhov
4444445110.2473895
7. Oleg
 Efimenko
386386140.1043661
8. Maria
 Nefedova
360360340.1113403
9. Andrey
 Andreev
358358650.1393336
10. Vladimir
 Travkin
330330230.0913152
11. Irina
 Yagunova
290290720.0692807
12. Yuri
 Kordyk
295295530.1022805
13. Alexey
 Eliseev
3493499140.4002799
14. Stanislav
 Yagunov
289289130.1042741
15. Dmitriy
 Yagunov
244244610.0412396
Results of competitions in MULTILINGUAL
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
PointsLang.
1.  Roman
 Vorobets
––––56571 –
248248760.2412187 CZ
284284380.2812443 HU
318318480.2512784 TR
340340560.1763105 SK
346346140.1163261 PL
384384490.2343394 FR
364364530.0823495 HR
400400090.2253550 DE(CH)
383383550.1303585 PT
369369820.0543598 FI
391391030.0773760 RO
413413630.0733986 NL
413413830.0723988 ES
409409520.0493995 RU
424424740.0944047 IT
564564350.0895393 EN
2.  AvtandiLine
 Lukina
––––36827 –
237237040.1692170 HU
256256150.1952311 PL
312312360.1922823 FI
315315440.1272954 RO
342342680.2343026 IT
325325110.0313201 ES
379379770.1843447 FR
394394670.1773596 NL
390390460.1543604 DE
443443860.1354138 EN
590590770.1195557 RU
3.  Maria
 Nefedova
––––26298 –
1451453140.9640 CZ
1701704321.8780 SK
183183490.4910 TR
194194640.2060 HU
3353352200.5970 EN
245245290.3672002 FI
221221140.1812011 PL
232232050.2162070 HR
248248460.2422184 PT
259259750.1932347 RO
2862864100.3492364 NL
268268060.2242380 DE
259259540.1542395 FR
272272750.1832477 ES
311311590.2892665 IT
360360340.1113403 RU
4.  Vladimir
 Travkin
––––14748 –
1771775130.7320 PT
184184890.4870 HR
197197620.1010 FR(CH)
199199670.3510 FI
202202180.3961621 RO
205205430.1461904 ES
216216950.2311919 NL
214214630.1401996 IT
234234960.2552049 EN
210210700.0002107 DE
330330230.0913152 RU

Full classifications lists 2008From April 23th till May 15th 2007
the International Federation INTERSTENO
held V on-line keyboarding competition
The Russian language was introduced at
the competition for the first time

Results of competitions in RUSSIAN
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
Points
1. AvtandiLine
 Lukina
610610850.0825858
2. Anna
 Furmanova
551551160.1095211
3. Irina
 Nesterova
540540060.1115100
4. Anatoliy
 Tsoy
538538190.1674931
5. Petr
 Zyuzikov
485485060.1244550
6. Vladislav
 Pinchuk
431431270.1623962
7. Oleg
 Efimenko
396396310.0253913
8. Sergey
 Ledovskoy
409409680.1953696
9. Oleg
 Mitrofanov
335335530.0893205
10. Vasily
 Pekhov
353353970.1983189
11. Andrey
 Andreev
3793796140.3693096
12. Dmitry
 Mitrofanov
333333960.1803039
13. Vladimir
 Travkin
303303790.2962587
14. Yuri
 Kordyk
280280850.1782558
15. Dmitry
 Zavalin
3813812260.6822512
16. Batyr
 Mamedov
209209240.1911892
Results of competitions in MULTILINGUAL
 Name and surnameStrokes
per
minute
Total
strokes
Errors%
errors
PointsLang.
1.  Petr
 Zyuzikov


 10 place
 in Multilingual
 competition,
 seniors
––––41669  –
2772772441.5870 SK
2082084130.6241434 TR
2632637120.4552037 CZ
2522521 60.2382221 PL
2862860110.3852310 RO
3213219180.5592319 IT
2612615 50.1912365 HU
2962964100.3372464 FI
2892899 80.2762499 HR
2952956 80.2712556 DE
3173175 90.2832725 PT
3393391110.3242841 FR(BE)
3443445110.3192895 ES
3793793 10.0263743 NL
4854850 60.1244550 RU
5015010 60.1204710 EN
2.  AvtandiLine
 Lukina


 8 place
 in Mother
 language
 competition,
 seniors
––––33349 –
2322321 50.2152071 TR
2962963 50.1692713 FI
3023026 20.0662926 DE
3193199 40.1252999 FR(CH)
3413414 80.2343014 PT
3303309 20.0603209 ES
3713711 80.2163311 IT
3703702 60.1623402 NL(BE)
4444446120.2703846 EN
6106108 50.0825858 RU
3.  Anna
 Furmanova
––––9402 –
4944941150.3044191 EN
551551160.1095211 RU
4.  Irina
 Nesterova
––––9235 –
4984985170.3414135 EN
540540060.1115100 RU
5.  Batyr
 Mamedov
––––0 –
1761766191.0760 DE
196196060.3060 EN
209209240.1911892 RU

Full classifications lists 2007


Competitors:

AvtandiLine Lukina
AvtandiLine Lukina »


Alexandr Sidorenko
Alexandr Sidorenko »


Alexey Eliseev
Alexey Eliseev »


Yagunov's family
Yagunov's family: Stanislav, Irina, Dmitry, Artem »


Anatoliy Shvarts
Anatoliy Shvarts »


Andrey Andreev
Andrey Andreev »


Batyr Mamedov
Batyr Mamedov »


Valerij Marusyak
Valerij Marusyak »


Vasily Pekhov
Vasily Pekhov »


Vasily Pekhov
Viktor Anishchenko »


Vladimir Travkin
Vladimir Travkin »


Vladislav Pinchuk
Vladislav Pinchuk »


Galina Zenchenko
Galina Zenchenko »


Daryna Kordyk
Daryna Kordyk »


Dmitry Malcev
Dmitry Malcev »


Dmitry Zavalin
Dmitry Zavalin »


Igor Semenuk
Igor Semenuk

Irina Domatevich
Irina Domatevich »


Maria Nefedova
Maria Nefedova »


Mikhail and Ilya Znamensky
Mikhail and Ilya Znamensky »


Nikita Krivosheev
Nikita Krivosheev


Oleg Efimenko
Oleg Efimenko »


Oleg Mitrofanov
Oleg Mitrofanov »


Oleg Omelchenko
Oleg Omelchenko »


Petr Zyuzikov
Petr Zyuzikov »


Roman Vorobets
Roman Vorobets

Sergey Gunyakov
Sergey Gunyakov


Sergey Ledovskoy
Sergey Ledovskoy »


Yury Kozlow
Yury Kozlow »


Yuri Kordyk
Yuri Kordyk »


 
© 2007 - 2015, GZOS By Urikor & AvtandiLine